top of page
Wood

WAT WIJ DOEN

Wij creëren buitenruimten voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Daarbij begeleiden we onze opdrachtgevers in het hele proces. Van advies en ontwerp tot uitvoering en evaluatie. Ons compacte team werkt graag samen met een flexibel netwerk van ervaren specialisten. 

Contact
Anchor 2
Advies
Anchor 1

ADVIES

Natuurlijk adviseren wij ook jouw organisatie graag over het creëren of herinrichten van buitenruimten.
Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, maken wij met alle plezier een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin kun je vertellen waar je organisatie behoefte aan heeft en kunnen wij je de nodige vragen stellen. Zo krijgen we samen een volledig beeld van de wensen, eisen, mogelijkheden en beperkingen. 

Ducot

ONTWERP

Strategie
Vormgeving

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal. In de engineeringfase werken we dit dan in detail uit tot een technisch ontwerp. In het ontwerp van een project komt een aantal belangrijke zaken samen. Denk hierbij aan het programma van eisen, kaders uit wet- en regelgeving en natuurlijk de wensen en eisen van opdrachtgever en stakeholders. Op basis van de indeling van de ruimte, de gewenste materialisatie en referentiebeelden komt het project tot leven in een schets, een inrichtingsplan en uiteindelijk het definitieve ontwerp.

ENGINEERING

Gedegen engineering, daarin ligt de oorsprong van Ducot. Met een realistisch en haalbaar plan leggen we een stevige basis voor een succesvolle uitvoering en een optimaal gebruik. De mensen van Ducot zijn van nature pragmatisch, creatief en zijn pas tevreden als alle mogelijke varianten van een opdracht zijn onderzocht. Zo komen we steeds weer tot het beste resultaat.

Ontwerper Stan
Engineering

AANBESTEDING & CONTRACTERING

contractering
Aanbesteding en contractering

Om een werk succesvol aan te besteden en uit te voeren bestaan veel verschillende samenwerkings- en contractvormen. Bij veel projecten zijn die afwegingen al snel gemaakt. Maar toch kan het zinvol zijn om bij aanvang van een project even de tijd te nemen en alle opties de revue te laten passeren. Onze adviseurs kennen alle mogelijkheden en informeren je vanuit hun kennis en expertise over de kenmerken, voor- en nadelen, van bijvoorbeeld een bouwteam, een RAW-bestek of een geïntegreerd contract.

Directie toezicht

DIRECTIE & TOEZICHT

Ieder project begint natuurlijk met een gedegen voorbereiding. Zodra de plannen nauwkeurig zijn voorbereid en uitgewerkt, komt het aan op een zorgvuldige uitvoering. En om daarvoor te zorgen, zijn de mensen van Ducot ook helemaal thuis in de uitvoeringsbegeleiding en directievoering van een project.

Directie en Toezicht

BEHEER &
ONDERHOUD

Beheer en Onderhoud
Adviseur water

Een goed beheer en onderhoud van belangrijke assets als wegen, riolering, grond, kabels en leidingen is van groot belang. Niet alleen omdat deze zaken een enorm kapitaal vertegenwoordigen, maar zeker ook omdat het juiste beheer zorgt voor een optimale werking en levensduur. Daarnaast kan beheer en onderhoud een grote rol spelen bij het verduurzamen van onze omgeving. 

interim

INTERIM 

In de toenemende dynamiek van organisaties is het soms lastig om de capaciteit van je eigen organisatie op peil te houden. Dat kan komen door veranderende wet- en regelgeving, door nieuwe klimaatopgaven, maar ook door meer verloop, vergrijzing en door minder aanwas van jonge krachten. Om organisaties te helpen een tijdelijke capaciteitsvraag in te vullen, plaatst Ducot op interimbasis bekwaam personeel bij opdrachtgevers. Hiermee haal je een professional in huis die zich inspant om jouw organisatie vooruit te helpen. 

Mobiliteit en verkeer
Projecten

PROJECTEN

-

Buffer Cadier en Keer

-

ZOUWDAL VESTE

-

De visualisatie keuken van Ducot

-

HERINRICHTING STEENSEL

-

VV Alfa Sport

-

Funbeach Panheel

MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S

BURGERPARTICIPATIE

Vormgever Ben

Burgerparticipatie krijgt kwaliteit door samen met betrokkenen een optimale invulling te geven aan een ontwerp. Daarmee zorgen we voor een breed draagvlak voor het project.

De gevolgen van klimaatverandering worden iedere dag meer zichtbaar. Tegelijkertijd ontstaan veel verschillende initiatieven om ons aan te passen aan die verandering en worden steeds meer maatregelen getroffen om klimaatverandering om te buigen.

KLIMAATADAPTATIE

Adviseur water

3D / BIM / GIS

Tekenen

In een samenleving die steeds complexer lijkt te worden, zoeken de mensen van Ducot juist naar overzicht en eenvoud. En daar hebben we een aantal erg handige hulpmiddelen voor gevonden. 3D, BIM en GIS. 

bottom of page