top of page

Privacy statement

Wat doen we met je persoonsgegevens? 

Deze privacyverklaring geldt voor Ducot Engineering & Advies en alle hieraan verbonden werkmaatschappijen. 

 

Voor de leesbaarheid van deze verklaring verwijzen we naar deze bedrijven als Ducot. Soms is het nodig om enkele persoonsgegevens of persoonsgerelateerde gegevens te verwerken. Dat doen we altijd zeer zorgvuldig en volgens de geldende wet- en regelgeving. In deze verklaring beschrijven we welke gegevens wij verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je als bezoeker van een van onze websites hebt. 

Op onze websites staat altijd de laatste versie van de privacyverklaring. 

1.    Verwerking van de persoonsgegevens


Ducot, gevestigd aan de p/a Business Center Roerpoort, Boven de Wolfskuil 3, unit 3.D30, 6049 LX Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tom Boudewijns is de Privacycoördinator van Ducot. Hij is te bereiken via privacy@ducot.nl.

2.    Persoonsgegevens die wij verwerken


Ducot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken:

Gegevens die je zelf verstrekt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • CV 

 • Sollicitatiebrief

Gegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor analytische doeleinden. 


3.    Wettelijke grond voor het gebruik van je gegevens 


Ducot verwerkt jouw persoonsgegevens met het volgende doel: 

 • We willen contact met je kunnen opnemen als je een contactformulier op de website invult en verstuurt.

 

We hebben een gerechtvaardigd belang omdat jouw gebruik van onze website ons helpt om de website en onze diensten te verbeteren.

Je kunt jouw toestemming voor verwerking van deze gegevens op ieder moment weer intrekken. Het verdere gebruik van je persoonsgegevens wordt dan beëindigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag voor het betreffende gebruik is. 


4.    Geautomatiseerde besluitvorming


Ducot neemt op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


5.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Ducot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Google Analytics: 26 maanden.

 • Sollicitatiegegevens: 4 weken of 1 jaar met toestemming van de kandidaat. Dit geldt vanaf de sluitingsdatum van de procedure.


6.    Delen van persoonsgegevens met derden


Alleen medewerkers van Ducot die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot je gegevens in onze systemen. We verstrekken deze gegevens uitsluitend aan derden als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Het Amerikaanse bedrijf Google plaatst via onze website een cookie, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


7.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


We gebruiken functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies uitsluitend om de website naar behoren te laten werken, bijvoorbeeld voor het onthouden van jouw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 


8.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ducot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ducot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken onherkenbaar ter bescherming van je privacy:

 • Pasfoto

 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)

 • Paspoortnummer

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Je kunt hiervoor ook gebruik maken van de Kopie ID app van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs). Nadat jouw verzoek is behandeld, zal de kopie van jouw ID-bewijs worden vernietigd.

We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken,

Ducot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


9.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Ducot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@ducot.nl
 

bottom of page