top of page

BURGERPARTICIPATIE

Burgerparticipatie krijgt kwaliteit door samen met betrokkenen een optimale invulling te geven aan een ontwerp. Daarmee zorgen we voor een breed draagvlak voor het project.  

Onderscheidend

Ducot is onderscheidend in trajecten met burgerparticipatie. De mensen van Ducot combineren daarin namelijk hun sterke communicatieve vaardigheden met hun technische achtergrond en een grote passie voor het werk dat ze doen. Bij projecten met burgerparticipatie komt dan ook een aantal karakteristieke Ducot-eigenschappen perfect samen:

 

  • Persoonlijke betrokkenheid: nog vóór het eerste contact met de bewoners, halen wij al informatie op uit diverse bronnen, om ons een zo breed mogelijk beeld te vormen van de betrokkenen en de omgeving. 

  • Duidelijke kaders: het definiëren van de speelruimte voor de bewoners zorgt ervoor dat verwachtingen vooraf duidelijk zijn. Wetgeving, beleidskeuzes van een gemeente, maar ook het beschikbare budget omkaderen deze speelruimte. Door het benoemen van deze kaders ontstaat wederzijds begrip en voorkomen we teleurstellingen achteraf.

  • Een luisterend oor: de mensen van Ducot luisteren naar alle stakeholders. Ieders mening telt en is het waard om gehoord te worden. In een participatietraject is het belangrijk om ieder idee serieus te nemen. Daarbij hoort ook een correcte en volledige terugkoppeling.

  • Streven naar consensus: het vraagt empathie, (mee)bewegen, discussiëren en masseren om tot een gedragen ontwerp te komen. Een flexibele opstelling geeft bewoners het vertrouwen dat hun stem ook daadwerkelijk telt en dat leidt (bijna) altijd tot consensus.

Fysiek of digitaal

Het heeft een absolute meerwaarde als betrokkenen elkaar in de ogen kunnen kijken tijdens een fysieke bijeenkomst. De beleving van zo’n bijeenkomst draagt bij aan het scheppen van vertrouwen en het creëren van draagvlak. Corona heeft ons aangezet om ook op dit vlak innovatief te zijn. Het resultaat: de storymap. Een digitaal platform waarin we bewoners stap voor meenemen in het project en we de kaders helder stellen. De storymap combineert beknopte en eenvoudig leesbare teksten met vooral veel beeldmateriaal. Het voordeel van deze digitale participatie is dat bewoners niet zijn gebonden aan een bijeenkomst op één bepaald moment. In plaats daarvan kunnen zij nu deelnemen wanneer dat hen het best uitkomt. Er is volop ruimte voor inbreng van bewoners en wij zorgen ervoor dat ieders ‘stem’ wordt gehoord in het ontwerpproces.

 

Toekomst

Ducot blijft zich doorontwikkelen, maar houdt de vier pijlers die ons succesvol hebben gemaakt, fier overeind: persoonlijke betrokkenheid, duidelijke kaders, een luisterend oor en streven naar consensus.

Interesse om middels burgerparticipatie het draagvlak voor je project te vergroten? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. 

Van probleemanalyse naar de best passende oplossing

bottom of page