top of page

BEHEER & ONDERHOUD

Een goed beheer en onderhoud van belangrijke assets als wegen, riolering, grond, kabels en leidingen is van groot belang. Niet alleen omdat deze zaken een enorm kapitaal vertegenwoordigen, maar zeker ook omdat het juiste beheer zorgt voor een optimale werking en levensduur. Daarnaast kan beheer en onderhoud een grote rol spelen bij het verduurzamen van onze omgeving. De mensen van Ducot streven altijd naar onderhoud dat is afgestemd op de specifieke locatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de intensiteit van het gebruik, de kwaliteit van de bodem, de grondwaterstand en de gewenste beeldkwaliteit. Een goede afstemming draagt bij aan een kwalitatief, kostenefficiënt en duurzaam beheer.

Omdat iedere opdrachtgever andere ambities heeft, verschillende keuzes en overwegingen maakt, is optimaal beheer voor iedereen anders. Wat is de gecalculeerde levensduur? Wat zijn de kosten? Wat is de impact van een project op mens en natuur? 

Overwegingen die hierbij een rol kunnen spelen:

  • Impact op de omgeving: is het (her)gebruik van grond- en bouwstoffen mogelijk? (circulariteit, recyclen of liever nog: ‘upcyclen’)

  • Impact op jaarlijks budget: kostenefficiënte inrichting van het beheerregime, kosten-gestuurd, liefst tegen een vast bedrag per jaar.

  • Impact op biodiversiteit: hoe verhoog je de levensvatbaarheid van een vergroening? En hoe zorg je voor een grotere biodiversiteit?

  • Impact op het klimaat: hoe voorkom je hitte, droogte en wateroverlast?

  • Duurzaamheidsdoelen: CO2-reductie, social return, energieneutraal bouwen, verbetering van de omgeving, toekomstbestendigheid. 

Het verschilt per situatie in hoeverre deze overwegingen meespelen en welke waarde ze hebben in een project. Daardoor zijn veel verschillende strategieën mogelijk om het beheer en onderhoud zo goed mogelijk in te richten. Samen maken we de juiste afwegingen en komen we tot het optimale resultaat.

Circulair

De huidige tijd vraag om circulaire oplossingen. Het is onze ambitie om bij beheer en onderhoud de gehele levenscyclus van een project als uitgangspunt te nemen. We kijken zelfs over de levenscyclus heen, omdat we willen bijdragen aan een circulaire samenleving, waarbij grond- en bouwstoffen steeds weer opnieuw worden gebruikt. Vanuit die optiek heeft het absoluut meerwaarde als beheer en ontwerp elkaar al in een vroeg stadium vinden. Daarom streven wij steevast naar een ontwerp dat voorziet in een langdurig gebruik, dat onderhoudsvriendelijk is en invulling geeft aan circulaire ambities.

 

Expertise

Zo wordt beheer en onderhoud een prachtig speelveld, waarbij wij graag veel verder gaan dan het jaarlijks draaien van een programma. De mensen van Ducot zijn specialisten, die behendig en secuur omgaan met iedere opgave. Zij zorgen dat de juiste mensen aanhaken en dat ze voor iedere situatie een passende invulling vinden. Vanuit ambities en strategische keuzes werken we naar praktische plannen die vervolgens zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.

 

Op zoek naar een organisatie die je kan helpen met je beheer en onderhoud? De mensen van Ducot vertellen je graag meer. Neem vrijblijvend contact op met Coen Janssen.

Een ideaal startpunt om te bouwen aan een duurzame, circulaire leefomgeving

bottom of page