top of page

ENGINEERING

Gedegen engineering, daarin ligt de oorsprong van Ducot. Met een realistisch en haalbaar plan leggen we een stevige basis voor een succesvolle uitvoering en een optimaal gebruik. De mensen van Ducot zijn van nature pragmatisch, creatief en zijn pas tevreden als alle mogelijke varianten van een opdracht zijn onderzocht. Zo komen we steeds weer tot het beste resultaat.

Met engineering leggen we het ontwerp vast in technische producten zoals situatietekeningen, profielen en details. Daarin nemen we ook kostenramingen en een contractdocument mee. Dat kan een werkomschrijving zijn, een bestek of geïntegreerd contract (UAV-gc). Daarover lees je meer bij Samenwerken, contracteren en aanbesteden. Als projectmanager bewaken wij jouw planning en mijlpalen, het budget en de kwaliteit. Daarnaast verzorgen wij ook de system-engineering, verificatie & validatie en het risicomanagement.

Tijdens de engineeringfase komen wet- en regelgeving, veiligheidseisen en andere normen samen met de wensen en uitgangspunten van opdrachtgever en stakeholders. In het geval dat een algemeen geldende norm knelt met een nadrukkelijke wens van bijvoorbeeld bewoners, gaan wij altijd in overleg; samen op zoek naar een passende oplossing voor alle partijen. Ook hierbij komen onze pragmatische insteek en creativiteit goed van pas. Natuurlijk verliezen we daarbij de maakbaarheid en uitvoerbaarheid nooit uit het oog.

Ons beste technisch ontwerp is een goed uitvoerbaar ontwerp

bottom of page