top of page

AANBESTEDING & CONTRACTERING

Om een werk succesvol aan te besteden en uit te voeren bestaan veel verschillende samenwerkings- en contractvormen. Bij veel projecten zijn die afwegingen al snel gemaakt. Maar toch kan het zinvol zijn om bij aanvang van een project even de tijd te nemen en alle opties de revue te laten passeren. Onze adviseurs kennen alle mogelijkheden en informeren je vanuit hun kennis en expertise over de kenmerken, voor- en nadelen, van bijvoorbeeld een bouwteam, een RAW-bestek of een geïntegreerd contract.

De mensen van Ducot gaan graag samen aan tafel om gevraagd (en soms ook ongevraagd) advies te geven over de te kiezen samenwerkingsvorm en contractvorm. Er zijn meerdere factoren die daarin meewegen. Ligt de oplossing vast in functionele eisen of in een uitgewerkt ontwerp? Welke risico’s hangen samen met dit werk en hoe organiseren we de beste beheersing daarvan? Door bij aanvang van een project een risicosessie te beleggen, krijgen alle betrokkenen goed inzicht in de mogelijke risico’s. Tijdens zo’n sessie, die ook helpt bij het goed doorgronden van het project, stellen we samen een risicodossier op, dat een uitstekend hulpmiddel is om de meest passende samenwerkings- en contractvorm voor je project te kiezen.

Bij een aanbestedingsproces helpt Ducot je graag met o.a.: 

  • Aanbestedings- en inschrijvingsleidraad  

  • Nota van Inlichtingen

  • Beoordeling van inschrijving

  • Gunningsadvies

 

De diensten die wij daarvoor leveren, bestaan o.a. uit:

  • Risicosessies

  • Advies samenwerkings- en/of contractvorm

  • Begeleiding aanbestedingsprocedure

  • Begeleiding beoordeling plannen van aanpak

  • Contractmanagement

Benieuwd naar hoe wij jouw aanbestedingsproces kunnen begeleiden? Juul van Dael vertelt je graag meer.

Het beste projectresultaat volgt uit de juiste keuze voor de vorm van samenwerking, aanbesteding en contract

bottom of page