top of page

ONTWERP

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal en in de engineeringfase werken we dit dan in detail uit tot een technisch ontwerp. In het ontwerp van een project komt een aantal belangrijke zaken samen. Denk hierbij aan het programma van eisen, kaders uit wet- en regelgeving en natuurlijk de wensen en eisen van opdrachtgever en stakeholders. Op basis van de indeling van de ruimte, de gewenste materialisatie en referentiebeelden komt het project tot leven in een schets, een inrichtingsplan en uiteindelijk het definitieve ontwerp.

Een goed ontwerp komt tot stand met betrokkenheid van beheerders, gebruikers (omwonenden) en andere partijen. Zij hebben bijvoorbeeld een belang bij de juiste invulling van de parkeermogelijkheden of hebben wensen op het gebied van groenvoorzieningen. Die belangen gelden binnen de projectgrenzen, maar gaan vaak ook over die grenzen heen. Een plan staat immers nooit op zich, maar heeft altijd een uitstraling naar de omgeving. Denk maar eens aan de mogelijke toename van verkeersstromen of hittestress veroorzaakt door verharding. Daarnaast heeft ook de fysieke omgeving invloed op het plan. Wat is bijvoorbeeld de draagkracht van de ondergrond? Wat zijn de te verwachten grondwaterstanden? Dat soort zaken nemen de mensen van Ducot allemaal mee in het uiteindelijke ontwerp.

Het ontdekken en betrekken van stakeholders en het rekening houden met hun belangen maakt ontwerpen tot een prachtig en vaak zeer dynamisch speelveld. De mensen van Ducot weten handig te schakelen tussen abstracte wensen en eisen enerzijds en praktische oplossingen anderzijds. Waar regels op papier vaak harde kaders suggereren, weten wij in een gezamenlijk overleg de speling te vinden en de basis te leggen voor oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door het stellen van de juiste vragen, het doorvragen op kritische punten, het schetsen en gummen, kneden we alle opgaven tot een passend ontwerp met de juiste ruimtelijke indeling.

Weten wat Ducot voor het ontwerp van jouw project kan betekenen? Bel of mail ons.

Met respect voor alle belangen werken we samen naar een passend ontwerp

bottom of page