top of page

ADVIES

Natuurlijk adviseren wij ook jouw organisatie graag over het creëren of herinrichten van buitenruimten. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, maken wij met alle plezier een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin kun je vertellen waar je organisatie behoefte aan heeft en kunnen wij je de nodige vragen stellen. Zo krijgen we samen een volledig beeld van de wensen, eisen, mogelijkheden en beperkingen. 

Daarna gaan we spiegelen en sparren, met jou als opdrachtgever en met verschillende stakeholders. Zo praten we bijvoorbeeld graag met de beheerders die verantwoordelijk zijn voor sport, groen, verharding of riolering. Zodat zij de locatie in de vele jaren na oplevering zo goed en eenvoudig mogelijk kunnen onderhouden. Natuurlijk luisteren we ook graag naar de gebruikers. Omdat zij een heel goed beeld hebben van hun ideale omgeving. Zij gaan er immers gebruik van maken. Met alle informatie die we verzamelen, gaan wij vervolgens aan de slag om een passend antwoord te creëren voor je specifieke vraag.

Groene en blauwe oplossingen

Bij het inrichten van de leefomgeving zien wij een groeiende bewustwording voor klimaatadaptatie. Een ontwikkeling die wij alleen maar kunnen toejuichen. Al langere tijd leggen we waterstructuren aan, zoals wadi’s, waterpartijen en infiltratievoorzieningen. Tegenwoordig worden buitenruimten ook steeds vaker vergroend. Graag combineren we die twee, want dat blijkt zo zijn voordelen te hebben. Groenvoorzieningen zijn namelijk ruimtelijk en om wateroverlast te bestrijden hebben we juist ruimte nodig. Wat dat betekent? Water heeft groen nodig. En groen heeft water nodig om perioden van hitte en droogte te overleven. Zo helpen groen en blauw elkaar.

Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel: groen in de omgeving heeft een bewezen positief effect op mens, natuur en klimaat. Voldoende groen draagt bij aan lagere zomertemperaturen, vooral in stedelijke gebieden. Misschien wel net zo belangrijk is dat onderzoek heeft uitgewezen dat mensen vrolijker en gezonder worden van voldoende groen in hun omgeving. Zo adviseren wij ook buiten de lijnen van sportvelden over waterberging en kansen voor biodiversiteit.

Meervoudig ruimtegebruik

Verder zien we dat veel verschillende partijen een claim op dezelfde ruimte doen. Dat leidt vaak tot een meerlaags ontwerp. Door functies te stapelen (een zogenaamd meervoudig ruimtegebruik) kom je tot een optimaal ontwerp van de buitenruimte dat beantwoordt aan alle wensen en eisen. Denk hierbij aan eisen op het gebied van: veiligheid en verkeer, groen en water, nutsvoorzieningen, hulpdiensten etc. 

Een klimaat-adaptieve inrichting van een buitenruimte kan dus een mooie impuls geven aan de leefkwaliteit van een gebied en daarmee een prachtig visitekaartje zijn van iedere gemeente of organisatie.

 

Mobiliteit

De kracht van Ducot op het gebied van mobiliteit zit met name in de vertaling van een abstracte visie naar concrete maatregelen.

 

Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid heeft de Rijksoverheid al een duidelijke visie neergelegd op weg naar nul verkeersslachtoffers. Wij helpen je met het waarmaken van deze ambitie. Dit doen we door actief in te zetten op ontwikkelingen zoals “Schaalsprong Fiets”, de uitwerking van nieuwe wegcategorieën voor “grijze wegen”, het stimuleren van actieve mobiliteit en sociale inclusiviteit.

 

De rol en positie van de fietser vormt binnen deze thema’s de rode draad. De fiets is de belangrijkste succesfactor binnen de mobiliteitstransitie en dat vraagt om het creëren van nieuwe (fiets)netwerken en een herijking van de indeling van de beschikbare buitenruimte. Dat laatste vraagt om gedragsverandering, met name op het gebied van acceptatie. Het wezenlijk betrekken van de gebruikers van de buitenruimte zien wij dan ook als voorwaarde voor succes.

 

Samen met jou en de gebruikers van de ruimte gaan we graag de uitdaging aan om voor iedere specifieke situatie de optimale balans te vinden. Een gezonde, prettige ruimte die voor iedereen toegankelijk is.

 

Ook de meer praktische enkelzijdige verkeersvraagstukken pakken we graag op en voorzien we van de benodigde inzichten. Denk aan een aanpak lokale parkeerproblematiek, parkeeronderbouwingen voor nieuwbouwplannen of het formuleren van een concrete aanpak voor knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid.

Integraal advies

We kunnen de schaarse ruimte in ons land alleen maar optimaal inrichten door met alle betrokkenen samen aan tafel te gaan. Met passen en meten, een gezonde dosis flexibiliteit, lef en creativiteit komen we tot samen de mooiste oplossingen. De mensen van Ducot helpen je hier graag bij. Door situaties goed aan te voelen; wat is het sentiment, waar is er weerstand? Door te luisteren, te prikkelen en te trechteren bereiken we consensus onder alle partijen.

Om een succesvolle leefomgeving te creëren of aan te passen is constructief overleg nodig. Heldere afstemming, creativiteit en realiteitszin. Laat dat nou net een paar van de vele kwaliteiten zijn waar de mensen van Ducot over beschikken!

Wat doet Ducot nog meer?

Niet alleen geven wij advies over het creëren of herinrichten van leefomgevingen. Ook op het gebied van contractmanagement en aanbestedingen adviseren wij je graag. Zoals bij alle opdrachten die wij aannemen, gaat ook hierbij onze aandacht vooral uit naar het behartigen van de belangen van de opdrachtgever en het leren kennen van de wensen van de stakeholders.

Weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie? Stel ons je vraag en we gaan snel samen om tafel om je wensen in kaart te brengen en je een passend advies te geven. 

Onder andere op deze gebieden geven de mensen van Ducot je graag advies:

 • Ruimtelijke onderbouwingen

 • Initiëren en begeleiden milieukundige, ecologische en bodemonderzoeken

 • Coördineren vergunningenproces

 • Inrichtingsplannen & marktonderzoek

 • Gebiedsvisies & omgevingsanalyses

 • Advies klimaatadaptatie

 • Advies water en riolering

 • Civiel- en cultuurtechnisch advies

 • Advies sport en groen

 • Verkeerskundig en -technisch advies

 • Advies aanbesteding en contracten

 • Beheer- en onderhoudsplannen

Dat doen we natuurlijk vanuit ons eigen kantoor, maar we gaan met net zo veel liefde en plezier op interimbasis aan de slag op locatie.

Van probleemanalyse naar de best passende oplossing

bottom of page