top of page

3D / BIM / GIS

In een samenleving die steeds complexer lijkt te worden, zoeken de mensen van Ducot juist naar overzicht en eenvoud. En we hebben een aantal erg handige hulpmiddelen voorhanden die ons daarbij helpen.

 

BIM (bouwinformatiesysteem)

Bij ieder bouwwerk zijn vaak meerdere partijen betrokken. Iedere partij heeft zijn eigen belangen en zo ontstaan er - in ons kleine landje met weinig ruimte - al snel veel raakvlakken én mogelijke conflictpunten. Denk bijvoorbeeld aan elkaar kruisende riolen, kabels en leidingen. Of aan de raakvlakken tussen een bouwkundig en een civieltechnisch ontwerp. BIM is het hulpmiddel om die raakvlakken en conflictpunten continu in beeld te brengen, bespreekbaar te maken en op te lossen. 

Een van de toepassingen in BIM is Civil3D, een toepassing voor het maken van 3D-ontwerpen. Wanneer je de verschillende ontwerpen over elkaar legt, worden de raakvlakken direct zichtbaar. Civil3D gebruiken we ook om bijvoorbeeld een grondwerkmodel te maken. Dit model wordt ingelezen in grondmachines die vervolgens geprogrammeerd worden om de juiste hoogtes op een terrein aan te brengen. 

Maar met BIM kunnen we veel meer. BIM is letterlijk een alwetende spin in het web van een project. Dat web is een wirwar van allerlei partijen die elk hun eigen stukken maken. BIM brengt alles samen, legt alle stukken over elkaar heen en signaleert mogelijke problemen. Ducot is graag de spin in jouw web die ervoor zorgt dat je project vlekkeloos verloopt en dat faalkosten tijdens de uitvoering worden voorkomen.

GIS (geografisch informatiesysteem)

De digitalisering heeft een grote vlucht genomen en blijft zich steeds verder ontwikkelen. De hoeveelheid beschikbare data is enorm en tegenwoordig overal beschikbaar. Zo kan met GIS een kaart van een omgeving eenvoudig worden gekoppeld aan alle relevante informatie over (een deel van) dat gebied. Uiteraard richten wij GIS helemaal op maat in voor jouw specifieke project. 

Een mooi voorbeeld hiervan is onze storymap, die wij veel inzetten bij burgerparticipatietrajecten. Met GIS wordt de inbreng van bewoners op een overzichtelijke manier ontsloten. Op een dashboard is zichtbaar welke adressen hebben gereageerd en hoe wordt gedacht over verschillende thema’s. Door een adres aan te klikken is ook de individuele informatie per respondent op te halen.

 

VIS (visualisaties)

Het komt bij projecten steeds vaker voor dat mensen betrokken zijn die technisch minder zijn onderlegd. Denk bijvoorbeeld aan bewoners die vol enthousiasme meedenken over de nieuwe inrichting en vormgeving van hun straat. Een technische tekening met wat kleurtjes volstaat dan niet. Ducot levert uiteenlopende producten die je helpen projecten te visualiseren. Een handmatige schets met referentiebeelden brengt een idee tot leven. Een fotobewerking van hun straat, waarbij je de nieuwe situatie op een interactieve manier over de oude situatie kan schuiven, werkt erg verhelderend. Of een filmpje waarbij je door je nieuwe straat rijdt… Je herkent de gevels en ziet de nieuwe bomen, spelende kinderen, bloemen met vlinders en de veilige inrichting. Bij ieder project brengen de mensen van Ducot de wensen en gevoeligheden goed in beeld. Die informatie verwerken wij in onze visualisaties, zodat ze voor alle betrokkenen inzichtelijk en begrijpelijk zijn.

 

Welke hulpmiddelen we kunnen inzetten bij jouw proces? We vertellen het je graag.

Van probleemanalyse naar de best passende oplossing

bottom of page