top of page

OUD MAASBRACHT

Gemeente Maasgouw

Wanneer in een wijk de straten één voor één een herinrichting ondergaan, ontstaat in de loop der jaren een bont palet aan vormgeving, materialisatie en inrichting. Om dit te voorkomen en om recht te doen aan de bewoners die de identiteit van hun wijk belangrijk vinden, is bij dit project in Oud Maasbracht eerst een blauwdruk voor de wijk opgesteld.


Ideeënmarkt

De bewoners zijn bij aanvang uitgenodigd voor een ideeënmarkt, waar we in een luchtige setting de wensen en ideeën hebben opgehaald bij de bewoners. Uit de aanwezigen is een enthousiaste klankbordgroep samengesteld om samen te komen tot een ontwerp. Dat hebben we gedaan aan de hand van zeven thema’s: parkeren, groen, vijverpark, kruispunten, materialen, één- of tweerichtingsverkeer en snelheidsbeperking. Vragen, doorvragen, discussiëren, vergelijken van oplossingsrichtingen, wikken en wegen leidde uiteindelijk tot enkele varianten. Daar is een voorkeursvariant uit naar voren gekomen.


De beoogde blauwdruk

De voorkeursvariant, de beoogde blauwdruk, is gepresenteerd aan de wijk. Met gepaste trots hebben de leden van de klankbordgroep deze presentatie – daarbij bijgestaan door gemeente en de mensen van Ducot - op zich genomen. Deze aanpak was een groot succes en heeft geleid tot een breed gedragen plan.


Lef en risicobeheersing

Een andere aanpak waar iedereen heeft moeten wennen aan zijn nieuwe rol, maar waar we met voldoening op terug mogen kijken. Niet alleen het ontwerpproces was innovatief. Ook in de technische uitwerking is creativiteit en lef getoond. Voor het eerst toegepast op grote schaal: Rockflow (steenwol) als waterberging en infiltratievoorziening. Dit poreuze materiaal heeft bijzondere eigenschappen voor wateropname en –afgifte. Toepassing op grote schaal was wel een risico, omdat het product op dat moment nog niet volledig doorgetest was. Risicobeheersing is dan zeer belangrijk. Dat deze keuze een goede was, blijkt o.a. uit het feit dat sinds de aanleg in 2019 Rockflow op steeds meer locaties in het land wordt toegepast.


Bij aanvang van de uitvoering zijn, door voortschrijdend inzicht, nog aanpassingen doorgevoerd. Dat heeft geleid tot een flinke kostenbesparing op het grondwerk. Al met al is dit een project dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel creativiteit en innovatie teweeg heeft gebracht.Al met al een project dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel creativiteit en innovatie teweeg heeft gebracht

bottom of page