top of page

KLIMAAT BESTENDIG: BOCSTRAAT

Gemeente Boxmeer

Gemeenten staan voor een grote opgave om op een verantwoorde manier om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente Boxmeer is zich hiervan erg goed bewust. Bij de herinrichting van de Bocstraat is het dan ook niet alleen van belang een duurzaam veilige inrichting voor een 30 km/uur-zone te realiseren. Het belangrijkste uitgangspunt bij dit project is een klimaatadaptieve inrichting die de leefbaarheid en biodiversiteit in de straat vergroot. Deze doelstelling wordt bereikt door de aanleg van veel en gevarieerd groen.


Stenig en grijs

In de oude situatie is de Bocstraat nog stenig en grijs. De brede weg nodigt automobilisten uit tot hard rijden en geeft fietsers, voetgangers en spelende kinderen een onveilig gevoel. Het aanwezige groen is sober.


Vergroening

In het nieuwe ontwerp is ruimte gecreëerd door de rijbaan te versmallen. Dat past geheel bij een duurzame en veilige inrichting en het biedt mooie kansen voor klimaatadaptatie. Een groene wadi is speels vormgegeven en zorgt ervoor dat de al aanwezige bomen kunnen blijven staan. De grasbermen zijn omgevormd tot kruiden- en bloemrijke bermen, ideaal voor vlinders en bijen. Om een verdere vergroening te bewerkstelligen worden de bewoners met een aantrekkelijke regeling gestimuleerd om regenwater op hun eigen perceel – en niet langer via het gemeentelijk riool – te verwerken.


Actief betrokken

De bewoners worden middels een Storymap actief betrokken in dit project. De Storymap is een toepassing die de mensen van Ducot hebben ontwikkeld, omdat de gebruikelijke fysieke bijeenkomsten door Corona niet mogelijk zijn. Deze online toepassing is zo opgezet dat mensen stapsgewijs worden meegenomen in het project. Stap voor stap komen ze meer te weten over de aanleiding, de uitgangspunten, de huidige en de nieuwe situatie en de planning. Daarnaast bieden we hen een mogelijkheid input te leveren en reacties te plaatsen. Tekst en afbeeldingen wisselen elkaar af, zodat een makkelijk ‘leesbare’ presentatie ontstaat.


Met de uitvoering van dit project zet gemeente Boxmeer een belangrijke stap naar een toekomstbestendige inrichting van de buitenruimte. Daarbij gaan klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving hand in hand.Een groene wadi is speels vormgegeven en zorgt ervoor dat de al aanwezige bomen kunnen blijven staan

bottom of page