top of page

HERINRICHTING STEENSEL

Gemeente Eersel

Met deze herinrichting wordt een begin gemaakt aan het project “Steensel weer één dorp”. Een uitdaging om Steensel, dat in twee delen wordt gesplitst door de Eindhovenseweg, weer tot één geheel te smeden. In deze fase worden drie straten opnieuw ingericht. Er wordt een nieuwe verharding aangebracht, meer ruimte voor groenvoorzieningen gerealiseerd en er wordt een ondergronds regenwaterriool aangelegd. Bij dit project staan de belangen van de omgeving en bewoners centraal. Naar onze ervaring is burgerparticipatie een bijzonder geschikt middel om alle belangen te inventariseren en te vertalen naar een gedragen ontwerp.


Interessante uitdagingen

De mensen van Ducot staan daarbij voor interessante uitdagingen:

Vertrouwen winnen en draagvlak creëren bij een nieuwe opdrachtgever en vooral bij de Steenselnaren. En dat terwijl Covid-19 het fysieke contact belemmert. Onze digitale storymap blijkt een succesvol alternatief voor fysieke bijeenkomsten. Daarmee kunnen we bewoners informeren over het project en worden zij in staat gesteld te participeren in het ontwerp van hun straat.


Vergroening

Daarnaast vraagt een klimaatadaptief ontwerp om vergroening van het straatbeeld op een locatie waar de parkeerbehoefte nog steeds groot is. Het resultaat is een straatbeeld dat recht doet aan de wensen van de bewoners. Door bijvoorbeeld regenwater op te vangen en meer en gevarieerdere groenvoorzieningen aan te leggen, zorgen we voor een beeldkwaliteit die de leefomgeving veraangenaamt.


Draagvlak

Dit project hebben wel met veel creativiteit, luisterende oren en betrokkenheid opgepakt. Die creativiteit vind je terug in het proces met burgerparticipatie dat door Covid-19 geheel anders is gelopen dan voorzien. De betrokkenen zijn enthousiast over de doorlooptijd en het resultaat, waar veel draagvlak voor is.


Inbreng doet er toe

Luisteren klinkt zo eenvoudig, maar blijkt toch wel een uitzonderlijke kunst. Oprecht luisteren, verdiepende vragen stellen en ieders mening serieus nemen, zorgt ervoor dat alle stakeholders voelen dat hun inbreng ertoe doet en dat zij bijdragen aan het eindproduct.


Het zien van tevreden gezichten bij het tonen van het ontwerp en het feit dat de uitvoering geheel conform planning en budget is gerealiseerd, daarin ligt de grootste beloning voor Ducot.Steensel weer één dorp

bottom of page