top of page
Wood

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke toets van plannen in de (openbare) buitenruimte op het aspect...

Ducot allerlei - 21-09-2021-48.jpg

Bijgewerkt op: 13 mrt.

Verkeersveiligheidsaudit

Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke toets van plannen in de (openbare) buitenruimte op het aspect verkeersveiligheid. De resultaten van de audit worden vastgelegd in een overzichtelijke rapportage die conform een nationale standaard opzet is ingericht.


De verkeersveiligheidsaudit is een typisch Duurzaam Veilig-instrument dat naadloos aansluit op de ambities en risico gestuurde aanpak vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Vanuit Europa is het al enige tijd verplicht om verkeersveiligheidsaudits uit te voeren bij de aanleg of reconstructie van het Trans-European Transport Network (TEN-T) waar naast spoorwegen en vaarwegen al onze Rijkswegen deel van uit maken. En dat is natuurlijk niet voor niets!


Waarom een audit?

Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV): “De basis voor het beleid is niet meer dat we alleen reageren op locaties waar ongevallen gebeuren, maar dat we vooral proactief inzetten op het verminderen van risico’s. Want voorkomen is beter dan genezen.”

Misschien wel het belangrijkste middel om (ernstige) ongevallen in het verkeer te voorkomen is de verkeersveiligheidsaudit. Steeds meer wegbeheerders (naast Rijkswaterstaat waarvoor het verplicht is) kiezen er dan ook voor om tijdens de ontwerpfase een verkeersveiligheidsaudit uit te laten voeren door een onafhankelijk en gecertificeerd auditor.

Zo’n audit levert namelijk inzicht op in de verschillende verkeersveiligheidsrisico’s die kunnen ontstaan als gevolg van een ingreep in de fysieke leefomgeving. Met dit inzicht kan het risico op ongevallen voorafgaand aan aanleg verkleind of zelfs geheel voorkomen worden. Naast inzicht in veiligheidsrisico’s kan een audit veel kosten besparen doordat in een vroeg stadium deze risico’s en de eventuele beheersmaatregelen in beeld zijn.


Wanneer een audit?

Voor alle ingrepen in de fysieke leefomgeving waarbinnen nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd of bestaande weginfrastructuur wordt gewijzigd, kan een verkeersveiligheidsaudit bijdragen aan het verminderen of wegnemen van (toekomstige) verkeersveiligheidsrisico’s.

De audit is het meest effectief als deze wordt uitgevoerd aan het begin van de ontwerpfase. Vervolgens kunnen in de navolgende fasen audits worden uitgevoerd waarbij de veiligheidsaspecten beoordeelt worden die in de beginfasen van een ontwerp nog niet bekend zijn (bebording, bebakening, hoogteverschillen etc.).

Er zijn dan ook vier soorten audits te onderscheiden die betrekking hebben op verschillende fasen van een bouwplan:

1. Audit op het globale inrichtingsontwerp (schetsontwerp, voorlopig ontwerp);

2. Audit op het gedetailleerde ontwerp (definitief ontwerp, besteksontwerp);

3. Audit vlak voor de (her)opening en openstelling voor het verkeer;

4. Audit enkele maanden na de (her)opening.


Gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors

Gecertificeerde experts op het gebied van wegontwerp, gedrag en veiligheid voeren de verkeersveiligheidsaudit uit. De verkeersveiligheidsauditor is op geen enkele wijze betrokken bij het project en heeft daardoor een onafhankelijke en frisse kijk op zaken.

Ducot beschikt over gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren die de audit kunnen uitvoeren, dus neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.


verkeersveiligheidsaudit

Comments


bottom of page