top of page
Wood

Opmerkelijk veel slachtoffers onder fietsers op Limburgse wegen.

In opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveilighied Limburg (ROVL) heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid...

Ducot allerlei - 21-09-2021-48.jpg

Bijgewerkt op: 13 mrt.

In opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveilighied Limburg (ROVL) heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eind maart een verkeersveiligheidsanalyse specifiek voor de Provincie Limburg opgeleverd, de eerste in zijn soort. Wat vooral opvalt is, is het stijgende aantal verkeersslachtoffers onder oudere fietsers vanwege enkelzijdige ongevallen.


Waarom is de Limburger en specifiek de Limburgse (oudere) fietser kwetsbaarder in het verkeer dan in de rest van het land? Een deel van de verklaring wordt gezocht in het feit dat vergrijzing in Limburg een grotere vlucht neemt dan in de rest van Nederland gecombineerd met het toenemende (elektrische) fietsgebruik. Maar door het ontbreken van goede data blijft de vraag eigenlijk grotendeels onbeantwoord. Voor alle vijf vastgestelde risico-indicatoren binnen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is nog onvoldoende betrouwbare data beschikbaar om die vraag te kunnen beantwoorden.


Wat de cijfers in ieder geval wel laten zien : Fietsveiligheid = Prioriteit no.1

Wat we ook weten is dat met gelijkblijvend beleid de doelstellingen uit het SPV, zoals een halvering van het aantal slachtoffers in 2030 en 0 verkeersslachtoffers in 2050, in Limburg niet gehaald gaan worden. De afgelopen 10 jaar is namelijk geen significante beweging waargenomen in het aantal verkeersdoden (30 tot 40/jaar) en er wordt nog een verdubbeling van het aantal ernstig gewonden verwacht (700 tot 800/jaar) in 2040. Dit alles kost de Limburgse maatschappij nu al zo’n 1,6 miljard euro per jaar!


Dus niks doen en afwachten tot er goede meetinstrumenten beschikbaar zijn en alle data op orde is, is geen optie. Wat we volgens de SWOV in Limburg nu moeten doen is inzetten op bewezen effectieve maatregelen op het gebied van :

  • Aanleg en reconstructie van veilige infrastructuur, met name wegen met 50km/u en 60km/u snelheidsregime

  • Handhaving en gedragsbeïnvloeding

Hiermee ontstaan ook kansen om andere ambities waar te maken. De aanleg en reconstructie van veilige fietsinfrastructuur draagt namelijk ook bij aan het bereikbaar houden van compacte stedelijke gebieden, het vergroten van de leefbaarheid binnen steden, een gezondere maatschappij en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Iedere ingreep in de fysieke leefomgeving is een kans om de veiligheid van de fietser op no. 1 te zetten!


Sven Niewerth van Ducot staat voor je klaar om daarover te sparren en passende oplossingen aan te reiken. Neem eens vrijblijvend contact op met onze expert: s.niewerth@ducot.nl of 06 53 67 67 41

Comments


bottom of page