Zaaien en oogsten

12 juni 2019


Groei
De BV Nederland draait op volle toeren. Voor het zesde jaar op rij meldt de Rijksoverheid economische groei. Inkomens stijgen en we consumeren dit jaar 2,5% meer dan vorig jaar. De positieve vooruitzichten leiden tot een toename van de investeringen met 4%. En de overheid doet daar goed in mee. De meeste investeerders realiseren hun opgaven niet alleen. Daar worden partijen voor gezocht. Zo komen we bij contracteren en aanbesteden.
De opdrachtgever wil iets gemaakt of gedaan hebben. Hij zoekt daarvoor een opdrachtnemer. De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer om zijn opgave uit te voeren. En nu wordt het interessant. Het succes van de opdracht is een complexe resultante van heel veel factoren. Hier pikken we er enkele uit.

Belangen
Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ieder hun eigen belangen. Een deel van die belangen streven zij beide na. Dat is het gemeenschappelijk belang. Die andere zijn eigen belangen. Het succes van de opdracht wordt mede bepaald door respect voor elkaars eigen belangen. En zeker door de omvang van het gemeenschappelijk belang, maar ook (misschien wel vooral) door focus op het gemeenschappelijk belang.

Samen
In een opdracht voedt samenwerking de kans op succes. Dat klinkt heel logisch. Laten we eens kijken hoe in Nederland die samenwerking vaak tot stand komt. We nemen als voorbeeld een overheid (gemeente, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat). Zij hebben veel opdrachten te vergeven. Vaak zijn er al jaren werk verzet voordat een contract is opgesteld. In dat hele traject is er overlegd, onderzocht, gewikt en gewogen. Van de opdrachtnemer is hier nog geen spoor te bekennen.
Eindelijk is daar dan het grote moment: de aankondiging voor de aanbesteding, vergezeld van een berg informatie, zodat de geïnteresseerden een goede aanbieding kunnen maken. De tijd om die aanbieding te maken is trouwens zeer kort in relatie tot de voorbereidingstijd. À propos, “het is uitdrukkelijk niet toegestaan om contact te hebben met opdrachtgever, anders dan door gebruik te maken van de inlichtingen. Dit op straffe van uitsluiting!” Hmmm, de kop van deze alinea is toch samen… Nee, we gaan elkaar niet te wijs maken, want dan mag niet, maar na de aanbesteding komt het helemaal goed, want dan zijn we ineens dikke vrienden en gaan we samen een prachtig project maken. Is dat normaal of vind je dat gek?
Maar goed, in het aanbestedingstraject moet dan de kiem (inschrijving) worden gezaaid om straks succesvol samen te werken.

Goed gevoel
Tijdens het congres Aanbesteden en Contracteren van het CROW was het met name de bijdrage van Danielle Braun die ons raakte. Haar antropologische kijk op het thema van de dag is voor Ducot-mensen een feestje van herkenning. Ons gevoel voor succes is geland en heeft een fundament gevonden. Samenwerken in plaats van samen werken, dat doen wij al jaren. Nu weten we ook waarom! De opdrachtgever is een vanzelfsprekend lid van ons projectteam. Natuurlijk, want zo houden wij de aandacht bij de gezamenlijke belangen.

Welke factoren bepalen volgens jou het succes van een project? Onze adviseur contractvorming Marc van der Loo gaat graag het gesprek aan om samen (J) nog meer gezamenlijke belangen te ontdekken. .l