top of page

TWEE VISTRAPPEN

Waterschap Limburg

Wittemer Molen

In opdracht van Waterschap Limburg heeft Ducot Bij de Wittemer Molen aan de Selzerbeek bij Wittem een vistrap gerealiseerd. Deze fungeert als bypass van een bestaande beek.


Het ontwerp met de vistrapmodellering is aangeleverd door het waterschap. Ducot heeft de engineering ter hand genomen om te komen tot een aanbestedingsgereed plan. Daartoe behoort ook de aanpassing van de bestaande stuwconstructie bij de Wittemer Molen en het voorzien in een aantal duikers voor de bereikbaarheid van gebouwen en percelen.


Tijdens het project bleek er doorslag van water op te treden in een beek, geheel ergens anders gelegen. De afdichting van die greppel bleek niet meer te functioneren. Uiteraard hebben de mensen van Ducot meegedacht en lieten zich niet weerhouden door scopegrenzen. Zo zijn we erin geslaagd ook hier een adequaat advies uit te brengen. Door het gebruik van Trisoplast (een uiterst geschikt product voor deze toepassing) voor te stellen, hebben we op innovatieve wijze het vraagstuk van het waterschap opgelost.


Baalsbruggermolen

Een tweede vistrap is geplaatst bij de Baalsbruggermolen, gelegen bij Haanrade in de gemeente Kerkrade. De rivier de Worm vormt hier de grens met Duitsland en diende te worden voorzien van een vistrap.


Het waterschap leverde zowel het ontwerp als de vistrapmodellering aan. Ducot engineerde het geheel tot een aanbestedingsgereed plan en verzorgde directie en toezicht voor dit project. De uitvoerbaarheid bleek een uitdaging, omdat de vistrap in de bestaande beekloop moest worden aangebracht. Met creativiteit wisten de mensen van Ducot een oplossing te vinden waarbij de reguliere afvoer geheel in functie blijft en de werkzaamheden ongestoord konden worden uitgevoerd.Vissen kunnen nu ook weer veilig stroom opwaarts komen

bottom of page