Gemeente Maasgouw

Reconstructie Wilhelminalaan Thorn

Ontwerp, engineering en uitvoeringsbegeleiding


Oprecht: “Ondanks de uitloop op de planning door wijzigingen in het ontwerp en uitvoeringsmethode hebben de bewoners weinig overlast ervaren. Het eindresultaat is conform de wensen en suggesties van de bewoners.”


Locatie

Wilhelminalaan in de kern Thorn, tussen de doorgaande weg en het historische centrum van Thorn.

Opgave

De gemeente Maasgouw vroeg een volledige reconstructie van de Wilhelminalaan, zowel ondergronds als bovengronds. Samen met de bewoners hebben wij het bovengrondse ontwerp gemaakt waarin de wensen en suggesties van bewoners mee zijn genomen. De opgave vanuit de gemeente zat vooral in het ondergrondse ontwerp: vervanging van het riool en zoveel mogelijk afkoppelen van regenwater.

Bijzonderheden

Het bovengrondse ontwerp is samen met bewoners gemaakt in een burgerparticipatie-traject;

De uitvoering heeft veel langer geduurd door verschillende omstandigheden, maar vanuit de omgeving zijn hierover geen klachten geweest. Dat komt doordat wij tijdig en duidelijk hierover hebben gecommuniceerd en in de fasering rekening hebben gehouden met de bereikbaarheid.

Bijna alle daken aan de straatzijde zijn afgekoppeld. Het regenwater wordt onder de trottoirs door naar een infiltratieputje gebracht.

De kolken in de rijbaan voeren zowel het dakwater als het regenwater van het openbaar gebied af naar een infiltratiekoffer. Dat is een lavapakket met 410 m3 bergingscapaciteit en een leegloop naar de bodem.