Reconstructie Reijmerstokkerdorpsstraat

Gemeente Gulpen-Wittem

Het upgraden van de Reijmerstokkerdorpsstraat en de Groenestraat met een optimale inpassing van het recreatieve fietsverkeer.


Professionaliteit: “Een traditioneel engineeringsproject waarbij Ducot haar gedegen vakkennis optimaal heeft ingezet; voor ons een basiskwaliteit.”


Locatie

De Reijmerstokkerdorpsstaat/Groenestraat is een doorgaande dorpsweg in de Gemeente Gulpen-Wittem en maakt onderdeel uit van de Mergellandroute voor het recreatieve fietsverkeer.

Opgave

Een traditionele projectvoorbereiding van schetsontwerp tot en met de uitvoeringsbegeleiding voor de reconstructie van de Reijmerstokkerdorpsstraat en de Groenestraat in de gemeente Gulpen-Wittem. De opgave betreft een civieltechnische uitwerking van 3,5 km doorgaande dorpsweg, inclusief het vervangen van het vuilwaterriool (DWA) en het afkoppelen van regenwater.

Bijzonderheden

Herinrichting van het wegprofiel met respect voor de fietsers en de automobilist. Uitzonderlijk zijn de rode fietssuggestiestroken buiten de bebouwde kom en de snelheidsverlaging van 80 km/u tot 60 km/u om de veiligheid voor beide weggebruikers te optimaliseren.