Leefgebied muurhagedis Maastricht

Gemeente Maastricht

Optimalisatie leefgebied muurhagedis tramtraject Maastricht-Hasselt


Persoonlijk ondernemerschap:

“Onderzoeken naar mitigerende maatregelen zijn doorgaans gebaseerd op ecologische grondslag en verwoord in lijvige rapporten. Hier is integraal gewerkt waardoor kansen zijn gecreëerd die bovendien aantrekkelijk zijn gepresenteerd.”


Locatie
Spoortraject langs Industrieweg bij het Belvédèreterrein te Maastricht.

Opgave
De muurhagedis gedijt goed langs het spoortraject Maastricht-Hasselt. De aanstaande tramverbinding op dit tracé vormt een bedreiging voor de muurhagedis. Mitigerende maatregelen zijn nodig om het leefgebied hier in stand te houden.

Bijzonderheden
De intense samenwerking tussen ecoloog Martijn Coenen, en de civiel-technici en vormgever van Ducot leidt tot een verrassend resultaat. De inbreng vanuit verschillende perspectieven zorgt juist voor een doordachte oplossing:

  • Vormgeving die optimaal is voor de muurhagedis én esthetisch aantrekkelijk.
  • Gebruik maken van de bestaande situatie met hoogteverschillen.
  • Efficiënt omgaan met aanwezige materialen die tot bijzondere constructies en meerwaarde leiden.

De opdrachtgever is lovend over deze nieuwe vorm van samenwerking en de opmerkelijk visuele presentatie van het onderzoek. In plaats van een taai rapport een makkelijk leesbare grote tekening met dwarsprofielen en beknopte rapportage met achtergrond en toelichting.