Roerkade Roermond

Gemeente Roermond

Herinrichting van de openbare ruimte aan de Roerkade.


Persoonlijk ondernemerschap: “Wij hebben jarenlange ervaring met Design & Construct (D&C) contracten, hierdoor zijn wij in staat om praktische uitvoeringskennis te verwerken in adviezen en ontwerpen.”


Locatie
De Roerkade in Roermond.

Opgave
Op basis van de visie van de gemeente Roermond Рmet als ambitie de verkeersafwikkeling in de binnenstad te verbeteren Рis het project herinrichting Roerkade uitgevoerd. De transformatie van de openbare ruimte naar een gebied met een opwaardering van de recreatieve functie (horeca) en de inpassing van éénrichtingsverkeer. Wij hebben in nauwe samenspraak met de gemeente Roermond en de aannemer de visie vertaald naar een uitvoeringsgereed ontwerp.

Bijzonderheden
Hier is sprake van een D&C contract waarbij in nauw overleg met de uitvoerende partij het ontwerp is uitgewerkt. Vanwege de diverse gebruiksfuncties van de Roerkade is de ruimtevraag groter dan de ruimte die aanwezig is. Afstemming van ruimtegebruik is van cruciaal belang. Dit heeft geleid tot een dynamisch wegprofiel; een extra rijstrook die ingezet wordt bij de diverse activiteiten op en rondom de Roerkade en het centrum van Roermond.