Herinrichting Steensel, fase 1

Opdrachtgever: Gemeente Eersel

Fase één van het project “Steensel weer éen dorp” met herinrichting van vier woonstraten op basis van burgerparticpatie.

Kernwaarde: Maatschappelijke balans. In een intensieve samenwerking met bewoners (klankbordgroepen) hebben we een breed gedragen ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte van vier woonstraten.

Locatie: Vier woonstraten ten zuiden van de doorgaande Eindhovenseweg: Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg.

Opgave: In tien intensieve werksessies hebben we met bewoners en gemeente een ontwerpplan opgesteld. Daarmee is het burgerparticipatie-traject afgerond en vindt de technische uitwerking naar bestek plaats. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden en naar verwachting starten in het najaar van 2020.

Bijzonderheden: Het is een geweldig mooie kans om bij een nieuwe opdrachtgever een opdracht te mogen uitvoeren, omdat je plan van aanpak als beste werd beoordeeld. Burgerparticipatie is Ducot op het lijf geschreven. Daarom hebben wij vol vertrouwen en met veel enthousiasme deze samenwerking met gemeente en bewoners opgepakt. “Een héél groot compliment aan iedereen die aan dit schitterende plan heeft meegewerkt. Wat een vooruitgang voor ons dorp”, aldus een bewoner.