BBB Stogger en Tuindersweg Helden

Gemeente Peel en Maas

Ontwerp, engineering en dagelijks toezicht uitvoering civieltechnische werkzaamheden


Professionaliteit: “Een project wat Ducot vanaf het engineeringstraject tot en met de uitvoeringsbegeleiding heeft gerealiseerd.”


Locatie
Stogger en Tuindersweg te Helden, gemeente Peel en Maas

Opgave
Het buitenbedrijf nemen van 2 vuilwateroverstorten op Kwistbeek (locatie Stogger) en 1 vuilwateroverstort op Kazernelossing (locatie Tuindersweg). Op beide locaties is een nieuw BergBezinkBassin voorzien met respectievelijk een inhoud van 600 m³ en 13.000 m³ groene berging voor de locatie Stogger en 600 m³ en 4000 m³ groene berging voor de locatie Tuindersweg.

Bijzonderheden
Op de locatie Stogger is tevens het gemaal van het WBL gesitueerd. Hierdoor komt op deze locatie veel vuilwater bij elkaar. Het realiseren van nieuwe rioolputten tussen het bestaande rioolstelsel in is hierdoor een grote uitdaging. Voor het ompompen van het rioolwater was een 1500 m³ vuilwaterpomp benodigd.