Landelijke beproeving

18 maart 2020

Na twee droge zomers hebben we afgelopen maanden een flinke portie neerslag over ons heen gekregen. Normaal valt in de maand februari in Nederland 50 tot 100 mm neerslag. Afgelopen maand was dat 120 tot 190 mm. De Maas is in één maand tijd twee maal serieus buiten haar oevers getreden, er staan plassen op de velden en de grondwatervoorraad is in de meeste delen van ons land weer op het gewenste niveau.

De vorige keer dat wij een vergelijkbare situatie meemaakten was in 2014. Toen leidde die neerslag op meerdere locaties tot inundatie, schade en commotie. Ducot heeft toen voor een aantal gemeenten een Beheerplan Watergangen opgesteld., bestaande uit een inventarisatie van het areaal, de functie van de verschillende elementen, de onderhoudstoestand ervan en de (financiële) opgave om dit areaal op orde te brengen en te houden.

En nu, 4 à 5 jaar later, dan een serieuze test op het functioneren van die watergangen. Medewerkers van Ducot trekken geregeld langs de velden om de prestaties van hun ideeën te bekijken. Dat doen we uit betrokkenheid en nieuwsgierigheid. We zien dat de neerslag van afgelopen maanden goed wordt verwerkt door het stelsel van bermgreppels, zaksloten, waterloopjes, stuwtjes en verbindende duikers. Resultaat volgt uit weloverwogen plannen en consequente uitvoering.

Is dat in uw gemeente anders, dan ga ik graag eens met u kijken en sparren over oorzaken en mogelijke maatregelen.

Geschreven door onze senior adviseur water, Jean-Philippe Janssens

Bel hem op 06-51 46 65 47 of stuur een mail naar jp.janssens@ducot.nl