Onder de dienst UAV-gcbehoort onder meer:

  • ontwerp obv eisen
  • ontwerpmanagement
  • advies en opstellen contractstukken
  • advies in aanbestedingen, contractmanagent en samenwerkingsvormen
  • advies in BKPV