Onder de dienst Interim behoort onder meer:

  • ontwerpmanagement
  • omgevingsmanagement
  • procesmanagement
  • projectmanagement
  • contractmanagement
  • technisch management
  • risicomanagement
  • tendermanagement
  • financieel management
  • specialisme (ruimtelijke ordening, water, groen ecologie, verkeer, civiel)