Onder de dienst Engineering behoort onder meer:

  • budgetteren en opstellen kostenramingen
  • engineering en detaillering
  • bestekken (RAW) en werkomschrijvingen
  • opstellen contractstukken (RAW/UAV en UAV-gv)
  • projectmanagement (bewaken tijd, geld en kwaliteit)
  • procesmanagement (SE, V&V, risicomanagement)