Onder de dienst Advies behoort onder meer:

 • ruimtelijke onderbouwingen
 • coördineren vergunningenproces
 • inrichtingsplannen & marktonderzoek
 • gebiedsvisies & omgevingsanalyses
 • advies klimaatadaptatie
 • advies water en riolering
 • civiel- en cultuurtechnisch advies
 • verkeerskundig en -technisch advies
 • initiëren en begeleiden benodigde onderzoeken
 • advies aanbesteding en contracten
 • beheer en onderhoudsplannen