Onder de dienst Aanbesteding en Contractering behoort onder meer:

  • opstellen aanbestedings- en inschrijvingsleidraad
  • begeleiden aanbestedingsprocedure
  • beoordeling inschrijvingen (financieel en kwalitatief)
  • opstellen gunningsadvies
  • contractmanagement