Om het proces van advies, ontwerp, engineering tot en met directie/toezicht te waarborgen, werken wij naast een vaste kern met een flexibel netwerk van ervaren professionals in diverse vakdisciplines. No-nonsens en gelijkwaardig gaan wij langdurige partnerships aan. Persoonlijk contact en korte communicatielijnen maakt ons professioneel slagvaardig in het volgende geïntegreerde aanbod van engineerings- en adviesactiviteiten:

Advies
Wij adviseren onze klanten oplossingsgericht op gebied van ruimtelijke ordening c.q. planologie en technische aspecten, zoals groen, water, verkeer en milieu. Daarnaast adviseren wij in contractmanagement en aanbestedingen. Dat start met onze focus op de belangen van de opdrachtgever en het identificeren van de wensen van stakeholders. Onze kennis en expertise stelt ons in staat uw probleem vanuit een breed perspectief te bekijken. Dit resulteert in oplossingsgericht advies. Dienstenpakket.

Ontwerp
Wij ontwerpen een slimme buitenomgeving die gewenst gebruik stimuleert. Eigentijds en innovatief. Dat vergt oog voor de balans voor de omgeving en waar nodig voor doorstroom. Met een duurzaam en creatief ontwerp willen wij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Nederland. Dienstenpakket.

Engineering
Engineering zien wij als het fundament voor projectrealisatie. Met respect voor de eisen en de wensen van de stakeholders in combinatie met vigerende wet- en regelgeving leggen wij veiligheid, vormgeving en uitstraling vast. Dienstenpakket.

Aanbesteding en contractering
Wij begeleiden zorgvuldig de aanbesteding van de contractstukken binnen de bestaande wet- en regelgeving en het geldende aanbestedingsbeleid. Dit doen wij voor zowel traditionele contracten (UAV2012) als voor geïntegreerd contracten (UAV-gc). Wij hebben ruime ervaring in de begeleiding: met zowel het opstellen van contractstukken aan opdrachtgeverszijde, als het uitwerken en invulling geven aan contractstukken voor aannemers. Na een objectieve beoordeling (financieel en kwalitatief) adviseren wij u in de te contracteren aannemer. Dienstenpakket.

Directie en Toezicht: uitvoeringsbegeleiding
Wij bewaken de realisatie van de projecten en vertegenwoordigen de opdrachtgever. Met respect voor elkaars verantwoordelijkheden werken wij samen met de diverse partijen. Wij leggen de focus op het tijdig onderkennen van projectrisico’s, beheersen van informatie en bewaken van tijd, kwaliteit en kosten. Als directievoerder fungeren wij als verbindende schakel tussen enerzijds opdrachtgever, adviseurs en overheid en anderzijds de gecontracteerde aannemer(s). Tevens verzorgen wij Systeemgericht Contractbeheersing (SCB) bij geïntegreerde contractvormen. Dienstenpakket.

Interim
Vanuit Ducot Interim bieden wij opdrachtgevers kennis en capaciteit binnen haar eigen organisatie aan. De juiste persoon op de juiste plaats. Dat is ons doel. Onze medewerkers zien een uitdaging in het werken in wisselende omgevingen. Zij willen hun kennis en expertise met uw organisatie delen. Immers; kennis hebben is macht, maar kennis delen is kracht. Onze medewerkers van Ducot Interim zijn flexibel inzetbaar; de doorlooptijd, werktijden en locatie vormen géén enkel probleem. Op welke werkgebieden onze Ducot Interim medewerkers actief zijn, ziet u bij Dienstenpakket.

UAV-gc
Voor zowel aanbestedende diensten als voor uitvoerende partijen kunt u bij ons terecht voor advies en begeleiding van geïntegreerde contractvormen. Wij adviseren de aanbestedende dienst bij het kiezen van de beste passende contractvorm en verzorgen voor u een referentieontwerp of voorontwerp, de contractstukken, de aanbesteding, beoordeling en gunning. Na gunning kunnen wij u begeleiden in de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
Voor uitvoerende partijen vervaardigen wij het aanbiedingsontwerp t/m het uitvoeringsontwerp en As Built op basis van eisen uit de contractstukken. Daarnaast ondersteunen wij in het opstellen van kwaliteitsdocumenten en verzorgen wij reviews op de aanbieding. Dienstenpakket