“We doen het voor de mensen”

9 oktober 2017

Ducot hielp gemeente Maasgouw met burgerparticipatie bij ‘Herinrichting oud Maasbracht ’, en heeft de gebiedsvisie opgesteld waarbij zo’n 300 woningen zijn betrokken. Het was de eerste keer dat de gemeente Maasgouw geheel blanco naar zo veel burgers stapte voor het genereren van ideeën.

Politieke agenda

“Bijzonder constructief,” stelt Lowie Eijkelhardt, projectleider, team Civiel/Afdeling Beheer gemeente Maasgouw. Bij gemeente Maasgouw staat burgerparticipatie op de politieke agenda; ze deed al meerdere civieltechnische projecten met diverse vormen van burgerparticipatie. Maar meestal lagen er dan al conceptplannen. Dat was deze keer anders. Nog voordat er überhaupt iets was uitgewerkt, stapte de gemeente naar de burgers en vroeg naar hun ideeën.
Ben Mattheij, projectleider bij Ducot, adviseerde en begeleidde het traject voor ‘Herinrichting oud Maasbracht’; startend met een ideeënmarkt, daarna twee bijeenkomsten met de klankbordgroep, de ontwikkeling van de visie en uiteindelijk de presentatie van de blauwdruk.

Ideeënmarkt

Tijdens de eerste avond, de ideeënmarkt, werden de circa 80 deelnemers gesplitst in vier groepen; zij mochten alles benoemen wat zij belangrijk vonden aan het toekomstig ontwerp. “Een grote diversiteit aan onderwerpen kwam op tafel,” vertelt Lowie Eijkelhardt. “Parkeren, groen, te hard rijden, het vijverpark, verkeersveiligheid, etc. Zonder enige vorm van discussie hebben we de ideeën verzameld. Aan het einde van de avond hebben we de mensen uitgenodigd om ook deel te nemen aan de klankbordgroep. Hierop hebben we twintig enthousiaste reacties ontvangen.”

Consensus

De twee bijeenkomsten met de klankbordgroep onder begeleiding van onder meer Ben Mattheij leverde vervolgens interessante discussies op. “Elke keer weer een zoektocht naar consensus,” stelt Lowie Eijkelhardt. “Natuurlijk waren er ook kritische geluiden. Dat hoort erbij. Maar we zijn ook realistisch gebleven, we hebben ons nu eenmaal te houden aan het vastgestelde beleidskader en budget. Daaraan ontkomen we niet. Maar juist over de concrete zaken zijn we gekomen tot een gezamenlijke visie, zoals parkeren, wel of geen bomen en de bestrating.”

Blauwdruk

Vanuit deze basis heeft Ducot de blauwdruk gepresenteerd, een samenwerking met bewoners, klankbordleden en gemeente. “Dan is het mooi om te zien dat zo’n blauwdruk daadwerkelijk wordt gedragen door de mensen. Ze willen op geïnformeerde wijze betrokken worden bij wat er in hun wijk gebeurt. Dat is goed. Uiteindelijk doen we het voor hen.”