Een toekomstproof watersysteem voor Weert

11 oktober 2017

Voor de gemeente Weert inventariseerde Ducot zo’n 3.920 waterlichamen, 1.900 duikers en 14 stuwen. Deze zijn opgenomen in het beheerplan voor waterlichamen. Dat biedt duidelijkheid, zeker in tijden waar droge perioden zich afwisselen met hevige neerslag.

Jean-Philippe Janssens, Sr Adviseur, waterspecialist, planschrijver en projectleider:

“Klimaatverandering, u kent dat ondertussen wel. Ieder jaar is een regio de klos. In het stedelijk gebied lijkt de nood het hoogst. Maar ook in het landelijk gebied ontstaan problemen. Voor de gemeente Weert hebben we daarom een beheerplan opgesteld voor de waterlichamen. Dit is gebaseerd op risicogestuurd beheer; het regime voor maatregelen wordt afgestemd op het risicoprofiel van het individuele waterlichaam. Hiervoor is een aantal kenmerken vastgesteld die het risicoprofiel bepalen. Een waterlichaam met veel van die kenmerken heeft een hoger risicoprofiel dan een waterlichaam met weinig van deze kenmerken.

Preventieve onderhoudsmaatregelen

Het beheerplan bundelt de kennis over het areaal in beeld en data van elk waterlichaam afzonderlijk. Hiervoor hebben we elk waterlichaam een uniek nummer gegeven, inclusief specificaties naar plaats, afmeting, functie, onderhoudstoestand en omgevingskenmerken. Het biedt de verdere onderbouwing voor de beheerkosten maar ook de mogelijkheid om structuur aan te brengen voor het in stand houden van de waterlichamen. Jaarlijks weet de gemeente Weert nu welke preventieve onderhoudsmaatregelen ze moet uitvoeren om het functioneren van de waterlichamen naar het gewenste niveau te brengen en dat niveau natuurlijk ook te borgen.

Beheerkosten op gemeentelijk niveau

De beheerkosten heeft de gemeente Weert doorgerekend naar een planperiode van vijf jaar. Zo ontstaat een constant uitgavenpatroon. Slechts de initiële kosten voor verbetering van waterlichamen zorgen nog voor variatie in het budget. Maar uiteindelijk blijft die beperkt, tot enkele procenten van het totale budget.

Hydraulisch model

De verzamelde data biedt eveneens de mogelijkheid om een hydraulisch model te bouwen, al dan niet gekoppeld aan het bestaande model van het waterschap. Met dat model kan het functioneren van de haarvaten van het watersysteem worden beproefd. Al bij al zien we het begin van een toekomstproof watersysteem voor hemelwater. Hiermee loopt de gemeente Weert in de voorhoede.”