Onder de dienst Interim behoort onder meer:

 • Ontwerpmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Procesmanagement
 • Projectmanagement
 • Contractmanagement
 • Technisch management
 • Risicomanagement
 • Tendermanagement
 • Financieel management
 • Geïntegreerd contract (DBFM-UAV-GC)
 • Specialisme (ruimtelijke ordening, water, groen ecologie, verkeer, civiel)