Onder de dienst Engineering behoort onder meer:

  • budgetteren en opstellen kostenramingen
  • engineering en detaillering
  • bestekken (RAW)
  • opstellen contractstukken
  • vraagspecificaties (UAV-GC)
  • proces- en projectmanagement