Onder de dienst Advies behoort onder meer:

  • ruimtelijke onderbouwingen
  • coƶrdineren vergunningenproces
  • inrichtingsplannen & marktonderzoek
  • gebiedsvisies & omgevingsanalyses
  • advies water en riolering
  • civiel- en cultuurtechnisch advies
  • verkeerskundig en -technisch advies
  • initiĆ«ren en begeleiden benodigde onderzoeken
  • advies aanbesteding en contractering
  • beheer en onderhoudsplannen