Onder de dienst Aanbesteding en Contractering behoort onder meer:

  • schrijven aanbestedingsleidraad
  • begeleiden aanbestedingsprocedure
  • controle / beoordeling inschrijving
  • opstellen gunningsadvies
  • wet- en regelgeving
  • verzorgen contractstukken
  • EMVI / UAV-GC / RAW