De markt op zijn kop

24 oktober 2018

Gespannen, krapte, levertijden. Zomaar even drie woorden die we in de GWW-sector veel horen. Met het economisch herstel is de vraag naar werk snel omgeslagen in uitdagingen van een geheel andere orde.

Ducot Engineering & Advies ziet een aantal ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen.

  • Het technisch personeel is de belangrijkste. In de crisisjaren zijn vakmensen ontslagen en ondertussen werkzaam in andere sectoren. Zij keren slechts zelden terug. Daar bovenop komt vergrijzing en lege schoolbanken. Deze combinatie is een gevaarlijke tijdbom, waarvan de eerste inslagen al gevoelig merkbaar zijn. De schreeuw om geschoold personeel wordt steeds luider.
  • De levertijden van bouwmaterialen zijn doorgaans lang. Ook hier een oorzaak in de crisisjaren waar het aantal producenten afnam. In combinatie daarmee is de strategie van voorraadbeheer aangepast naar levering op aanvraag met als motto: just-in-time levering. Eén van de kreten uit de populaire LEAN-methode.
  • Tenslotte het materieel, waar afgelopen decennium flink op is bezuinigd. Op dit moment zijn ondernemers bezig om hun wagen- en machinepark, vaak voorzichtig, te moderniseren.

Wat betekent dit voor aanbestedingen? Wij zien dat opdrachtnemers selectiever worden. Voorzichtig stijgt het prijspeil, maar zeker niet altijd! Tegelijkertijd zet de trend door om de markt uit te dagen. Kwaliteit weegt soms behoorlijk mee in de aanbesteding. Vaak nog te weinig. Om succesvol te ondernemen moet er flink worden geïnvesteerd in tenders. Daar is helemaal niets mis mee. Sterker nog, onderscheid op kwaliteit is te prefereren boven prijsvechterij.

Met gesloten ogen droom ik weg. Ik zie steeds meer vraag naar woningbouw, onderhoud en vervangingen in de infrastructuur. En ik zie steeds minder handjes en slimme koppen die deze uitdagingen aanpakken. Aan de horizon een lichtflits en een roze wolk. Een nieuw fenomeen op de aanbestedingsmarkt:

Ducot Engineering & Advies besteedt aan: diensten voor 2019.

Gegadigden (gemeenten, waterschappen, provincies, woningcorporaties, ontwikkelaars) kunnen onze diensten inkopen. Ducot garandeert capaciteit voor engineering, advies, uitvoeringbegeleiding voor de inschrijver met het meest interessante aanbod. Jazeker, naast een aantrekkelijk tarief, vinden ook wij de kwaliteit van onze samenwerking belangrijk.

Schrijft u in op deze tender?
Is dit een nachtmerrie of een zoete droom?
Uw vragen voor de inlichtingen stuurt u naar info@ducot.nl

Dit Blog is geschreven door Jean-Philippe Janssens,
Senior adviseur bij Ducot Engineering & Advies